vgen prestige club

Agenda

A Journey of Luxury & Celebration in Singapore
January 25-28, 2024

January 25 - The Grand Welcome

Various times

Arrival at Changi Airport
Transportation provided to JW Marriott Hotel Singapore South Beach

Free time

19:00

Pick-up from JW Marriott Hotel
for transfer to the Cocktail Party at Marina Bay Sands Tower 3, CÉ LA VI Sky Bar & Club Lounge

Dress Code: Cocktail Attire

23:00 

Transfer back to JW Marriott Hotel

January 26 - Sailing into Bliss

07:00

Breakfast at the hotel

Free time

10:00 – 12:00

Private meeting with JP Ambassadors

14:00

Pick-up at JW Marriott Hotel
Departure for ONE°15 Marina Club and yacht dinner cruise

22:00

Return to Marina
Pick-up and Drop-off to JW Marriott Hotel

Dress Code: Casual maritime-appropriate attire for yacht activities; smart casual for informal dinner on board

January 27 – Gran Gala Event

07:00

Breakfast at the hotel

Free time

10:00 – 12:00

Private meeting with TW Ambassadors

18:30

vGeneration Gran Gala 2024
at the Grand Ballroom, JW Marriott Hotel

Dress Code: Black Tie attire

January 28 - Farewell with Grace

07:00

Breakfast at the hotel

Free time

Varius times

Check-out from JW Marriott Hotel

airport transportation provided

2024/1/25(四) – 隆重歡迎

行程

抵達樟宜機場 (Changi Airport)
接駁至新加坡南灣 JW 萬豪酒店 (JW Marriott Hotel Singapore South Beach) 辦理住宿

自由活動

19:00

從新加坡南灣 JW 萬豪酒店接駁至濱海灣金沙 (Marina Bay) 參與雞尾酒派對
金沙空中花園酒店第 3 大廈空中酒吧和俱樂部酒廊 (Sands Tower 3, CÉ LA VI Sky Bar & Club Lounge)

服裝規定:雞尾酒會正裝

23:00 

接駁返回新加坡南灣 JW 萬豪酒店

2024/1/26(五) – 航向幸福

07:00

飯店早膳

自由活動

10:00 – 12:00

執行團隊與日本大使會議

14:00

從新加坡南灣 JW 萬豪酒店接駁至
ONE°15 碼頭俱樂部搭乘遊艇 (ONE°15 Marina Club)與精緻晚宴

22:00

返回碼頭
接駁至新加坡南灣 JW 萬豪酒店

服裝規定:休閒海洋風 – 適合搭乘遊艇服裝,或商務休閒風 – 適合遊艇晚宴非正規服裝

2024/1/27(六) – 菁英盛典活動

07:00

飯店早膳 

自由活動

10:00 – 12:00

執行團隊與台灣大使會議

18:30

vGeneration 2024 年菁英盛典活動
於新加坡南灣 JW 萬豪酒店 Ballroom 舉行

服裝規定正式晚禮服

2024/1/28(日) – 快樂賦歸

07:00

飯店早膳 

自由活動

行程

住宿飯店辦理退房

提供接駁至機場服務

25/1 – SỰ CHÀO ĐÓN TRỌNG ĐẠI

Various times

Nhiều chuyến đến sân bay Changi

Xe đưa đón đến khách sạn JW Marriott Hotel Singapore South Beach- Luôn sẵn sàng

Thời gian tự do

19:00

Đón khách từ khách sạn JW Marriott để di chuyển đến Tiệc Cocktail tại
Marina Bay Sands Tower 3, CÉ LA VI Sky Bar & Club Lounge

Quy định trang phục: Trang phục Cocktail

23:00 

Xe đưa trở về khách sạn JW Marriott

26 tháng 1 – HÒA MÌNH VÀO NIỀM HẠNH PHÚC

07:00

Ăn sáng tại khách sạn

Thời gian tự do

10:00 – 12:00

Cuộc họp riêng với Đại sứ JP

14:00

Đón khách tại khách sạn JW Marriott
khởi hành đi ONE°15 Marina Club và ăn tối trên Du thuyền

22:00

Trở về Bến Du thuyền
Đón và trả khách tại khách sạn JW Marriott

Quy định về trang phục: Trang phục thường ngày phù hợp đi biển khi tham gia các hoạt động trên du thuyền; lịch sự cho bữa tối thân mật trên tàu.

27/1 – SỰ KIỆN GRAN GALA

07:00

Ăn sáng tại khách sạn

Thời gian tự do

10:00 – 12:00

Cuộc họp riêng với Đại sứ TW

18:30

vGen Gran Gala 2024 tại Grand Ballroom
Khách sạn JW Marriott

Quy định trang phục: Trang phục đen sang trọng (nam thêm cà vạt)

28/1 - Chia Tay Trong Sự Lưu Luyến

07:00

Ăn sáng tại khách sạn 

Tự do

Varius times

Trả phòng khác nhau từ JW Marriott Hotel

 cung cấp dịch vụ đưa đón sân bay

1月25日 – グランド・ウェルカム

順次

チャンギ空港到着

JWマリオットホテルシンガポール・サウスビーチへの送迎後、自由行動

19:00

JWマリオットホテルからマリーナ・ベイ・サンズタワー3に向けて出発 会場:
CÉ LA VI Sky Bar & Club Lounge

ドレスコード:カクテルドレス、イブニング

23:00 

JW マリオット・ホテル戻り

1月 26日- 至福のセーリング

07:00

ホテルで朝食後

自由行動

10:00 – 12:00

日本アンバサダーとのプライベート・ミーティング

14:00

ホテルからマリーナに向けて出発

22:00

船上でディナー

ドレスコード: ヨットでのアクティビティはカジュアルな服装。船上でのカジュアルディナーはスマートカジュアル。

1月27日 – グラン・ガラ

07:00

ホテルで朝食後

自由行動

10:00 – 12:00

台湾アンバサダーとのプライベート・ミーティング

18:30

JWマリオットホテル内
グランドボールルームにてvGen グラン・ガラ2024

ドレスコード: 正装、フォーマル

1月28日 – お別れの時、また会う日まで

07:00

ホテルで朝食後

自由行動

Varius times

ホテル、チェックアウト後

空港までの移動サポート有り