Gran Gala logo big

2024

Gran Gala Finalists

Honoring Excellence and Inspiring Innovation in a Community of AchieversYoungest Emerging Influencer Award
Tong Hoai Thu
Vietnam
Bui Hoang Hiep
Vietnam
Nghiem Hoang Gia
Vietnam
Tran Mai Phuong
Vietnam
Digital Impact Award
Tong Hoai Thu
Vietnam
Nguyễn Huy Tùng
Vietnam
Tran Mai Phuong
Vietnam
Social Advocator Award
Lin, Yi Wen
Taiwan
Bui Hoang Hiep
Vietnam
Akemi Nobunaga
Japan
Yuko Miyara
Japan
Connector Award
Hiromi Kamata
Japan
Liu, Chen Hsi
Taiwan
Chiu,Tsui-Yuan
Taiwan
Liu, Ho-Chung
Taiwan
VSC Top Mining Community Award
Tsai,Yu-Hua
Taiwan
Le Tuan Phuc
Vietnam
Mutsuku Ikeda
Japan
Yoshiaki Matsuura
Japan
VSC Top Staking Influencer Award
Yen, Ping-Wen
Taiwan
Liu, Ho-Ming
Taiwan
Liu, Ho-Chung
Taiwan
Fasten Emerging Influences Award
Le Tuan Phuc
Vietnam
Le Minh Hieu
Vietnam
Nguyen Minh Anh
Vietnam
Mentor Of The Year Award
Lin,Yu-Chien
Taiwan
Liu, Ho-Chung
Taiwan
Le Tuan Phuc
Vietnam
Nutralife Community Growth Award
Yu, Chin-Ling
Taiwan
Ou, Hui-Ling
Taiwan
Hiroshi Sugawara
Japan
Hu, Chuan-Chuan
Taiwan
Global Community Influencer Award
Do Thi Binh
Vietnam
Le Tuan Phuc
Vietnam
Mutuko Ikeda
Japan
Community Growth Award
Mutuko Ikeda
Japan
Le Tuan Phuc
Vietnam
Bui My Phuong
Vietnam
Miho Noritake
Japan
Top Country Achievement Award
Le Hoan
Vietnam
Lynn Yeh
Taiwan
Tadamasa Shimizu
Japan